1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Izsludināts konkurss vienotas eiro komunikācijas stratēģijas izstrādei un realizācijai

Finanšu ministrija, 02.04.2013

Šodien Finanšu Ministrija izsludināja Metu konkursu un sarunu procedūru par Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģijas izstrādi un īstenošanu laikā no šī gada jūlija līdz nākamā gada janvāra beigām. Tas ir viens no būtiskākajiem iepirkumiem eiro ieviešanas komunikācijas plānā.

Eiropas Komisija 6. jūlijā darīs zināmu oficiālo lēmumu par to, vai Latvija tiek uzaicināta pievienoties eirozonai. Tādejādi ziņas par praktiskajiem eiro ieviešanas aspektiem ieņems nozīmīgu lomu Latvijas iedzīvotāju ikdienā.

Izsludinātā metu konkursa mērķis ir izvēlēties spēcīgāko partneri ar labāko ideju par vienotas komunikācijas stratēģijas izveidi un realizāciju, lai atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem par latu nomaiņas procesu uz eiro.

Metu pieteikumu vērtēšanu veiks žūrija, kas izveidota, konsultējoties ar komunikācijas nozaru ekspertiem.

Konkursa žūrijā strādās Baiba Melnace – Latvijas Komercbanku asociācijas sabiedrisko attiecību speciāliste, Ģirts Rungainis - AS "IBS Prudentia" padomes loceklis, Ivars Austers – LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors, Linda Austere – Ārvalstu investoru padomes Latvijā direktore, Laima Auza – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas vadītāja, Margrieta Ulmane - Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta eiro komunikācijas projekta vadītāja, Kristaps Otersons - Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikāciju pārvaldes vadītāja vietnieks, Ruta Siliņa - Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja, Arnis Krauze – žurnālists; žūrijas atbildīgais sekretārs - Arta Biruma – Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja.

Pieteikumu izvērtēšana notiks divās daļās. Pirmajā tiks atlasītas spēcīgākās idejas, kas visprecīzāk atbilst izvirzītajiem mērķiem.

Tiks vērtēta konkursa dalībnieku ideja saskaņā ar uzdevumu, un tai ir jāietver ne tikai Latvijas iedzīvotāju informēšana par eiro ieviešanas nepieciešamību un naudas nomaiņas praktiskajiem aspektiem, bet arī iedzīvotāju pašvērtības apzināšanās Eiropas Savienības kontekstā,” saka metu konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētaja Baiba Melnace. „Žūrijas komisija, kas pārstāv ļoti dažādas jomas un pieredzes, izvērtēs, kurš no piedāvājumiem spēs vislabāk paust šo vienoto eiro vēstījumu.” 

Tālāk sekos sarunu process ar trīs spēcīgāko ideju iesniedzējiem, izvērtējot arī pretendentu atbilstību nolikumam.

Metu konkursiem ir vairākas priekšrocības, tostarp fakts, ka idejas tiek vērtētas aizklāti – nezinot to autorus. Tas padara iepirkuma procesu caurspīdīgāku, jo tiek pieaicināti dažādu jomu speciālisti, piemēram, no Latvijas komercbanku asociācijas, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja un citām institūcijām,” saka Finanšu ministrijas Eiro biroja vadītāja Arina Andreičika. „Kad žūrija izvēlēsies trīs spēcīgākās idejas, tad ar to autoriem tiks  uzsākta sarunu procedūra. Iepirkuma komisija savukārt izskatīs vai visi iesniegtie dokumenti atbilst prasītajam.

 Metu konkursa pieteikumi tiek gaidīti Finanšu ministrijā līdz 2013. gada 28. maijam. Piecas dienas pirms pieteikumu atvēršanas, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, par to paziņos metu pieteikumu iesniedzējiem. Konkursa gaitai, kā arī citiem konkursiem, kas tiek organizēti eiro komunikācijas ietvaros, būs iespējams sekot mājas lapā www.eiro.lv, Finanšu ministrijas mājas lapā www.fm.gov.lv sadaļā „FM iepirkumi” un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv.

Fona informācijai

Februārī veiktā TNS aptauja „Iedzīvotāju priekšstats, kad notiks pāreja no lata uz eiro” liecina, ka – 72% Latvijas sabiedrības ir informēti par gaidāmo valūtas maiņu Latvijā 2014. gadā. Turklāt bankas „Citadele” un sabiedriskās domas pētījumu centra „SKDS” veiktā uzņēmēju aptauja liecina, ka eiro ieviešanu atbalsta vairāk nekā puse, jeb 59 % Latvijas lielo un vidējo uzņēmēju.