1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 08.04.2013

2013. gada 8. aprīlī notikušajā Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas sēdē tika izskatīti šādi jautājumi:

1.      Informācijas apmaiņa par eiro ieviešanas projekta aktualitātēm.

2.      VAS "Latvijas Pasts" un kredītiestāžu provizoriskie darba plāni 2013. gada beigās un 2014. gada sākumā, kā arī diskusija par pēdējo darba dienu Latvijas Bankas latu maksājumu sistēmās.

3.      Valsts kases, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras un VAS "Latvijas Pasts" bezskaidrās naudas izmaksas 2013.gada beigās.

4.      Pārskats par Skaidras naudas nomaiņas darba grupas un Drošības darba grupas paveikto.

Nākamā darba grupas sēde notiks š.g. 10. maijā.