1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 09.03.2013

2013. gada 8. Martā notika kārtējā Naudas un maksājumu darba grupas sēde. Tās dienas kārtībā bija ieļauti šādi jautājumi:

1. Informācijas apmaiņa par eiro ieviešanas projekta aktualitātēm.

2. Pārskats par NMSDG darba plāna izpildi:

· Informācija par maksājumu sistēmu infrastruktūras sagatavošanu eiro norēķiniem;

· Diskusija par darba grafiku izstrādi 2013. gada nogalei un 2014. gada sākumam;

· VAS "Latvijas Pasts" aktualizētās eiro ieviešanas izmaksas;

· Informācija par Pasta norēķinu sistēmu pielāgošanu eiro norēķiniem.

3. Aktualizētā NMSDG plāna apstiprināšana.

4. NMSDG apakšgrupas "Skaidras naudas nomaiņas darba grupa" dibināšana.

Nākamā Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas sēde notiks 2013. gada 8. aprīlī.