1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 12.02.2013

2013. gada 11. februārī notika kārtējā Naudas un maksājumu sistēma darba grupas (turpmāk – NMSDG) sanāksme.

Šajā sanāksmē darba grupas locekļi pārskatīja paveikto NMSDG plāna izpildē un diskutēja par nākamajos mēnešos plānotajiem uzdevumiem NMSDG kompetences jautājumu īstenošanai.

Nākamā darba grupas sanāksme notiks 2013. gada 8. martā.