1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 26.11.2012

2012. gada 26. novembrī notika kārtējā Naudas un maksājumu sistēma darba grupas (turpmāk – NMSDG) sanāksme, kurā tika izskatīti  šādi  jautājumi:

1. Informācija par Vadības komitejas aktualitātēm.

2. Pārskats par NMSDG plāna izpildi un aktuālajiem uzdevumiem;

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvais ziņojums "Par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā - skaidras naudas izņemšanas iespējas".

4. Bezskaidras naudas jautājumi par Latvijas Nacionālo SEPA plānu un augsta līmeņa SEPA ieviešanas pasākumiem, un par Nacionālās SEPA DG sastāva paplašināšanu.

Nākamā darba grupas sēde notiks 2013. gada 10. janvārī.