1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas tikšanās

NUPDG, 28.01.2013

2013. gada 28. janvārī notika kārtējā Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas tikšanās sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Iepazīstināšana ar Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna pasākuma "Patēriņa cenu monitorings" iepirkuma konkursa uzvarētāju – monitoringa veicēju SIA "Aptauju Centrs".

2. Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna un detalizēto plānu aktualizācija: Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas kompetences jautājumi.