1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas tikšanās

NUPDG, 22.11.2012

2012. gada 22. novembrī notika kārtējā Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas tikšanās (NUPDG) sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Darba grupas diskusija par tiesību aktu izstrādi, t.i. Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"" un Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīniju projekta Nefinanšu sabiedrībām par pareizu cenu aprēķinu un atspoguļošanu izstrāde.

2. Statusa ziņojums par darba grupas pasākumu plāna iepirkumiem, t.i. patēriņa cenu monitoringu un kampaņu "Godīgs eiro ieviesējs".

3. Darba grupas diskusija par publiskā nopēluma elementu īstenošanu Latvijā.