1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

No šodienas iedzīvotājiem valsts pakalpojumi ir pieejami ierastajā apjomā

Finanšu ministrija, 02.01.2014

Šodien, 2. janvārī, valsts iestāžu pakalpojumi, kā iepriekš plānots, iedzīvotājiem ir pieejami ierastajā apjomā. Pakalpojumu nepārtrauktība tiek nodrošināta, jo lielākā daļa no 106 valsts IT sistēmām darbam ar eiro tika sagatavotas jau decembra vidū, bet atlikušo sistēmu konvertācija norit kā plānots, un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem neietekmē.

„Patlaban ir nodrošināts, ka valsts pakalpojumus jau pirmajā jaunā gada darba dienā varēs saņemt ikviens iedzīvotājs – sākot ar valsts sociālās apdrošināšanas maksājumu saņēmējiem, beidzot ar valsts statistikas datu lietotājiem,” saka Sanita Bajāre, Finanšu ministrijas valsts sekretāre. „Šobrīd gandarījumu sniedz fakts, ka pārmaiņu vadība gan privātajā, gan valsts sektorā norit ar vienlīdz augstu efektivitāti.”

No kopskaitā 106 valsts IT sistēmām 34 nodrošina grāmatvedības datu uzskaiti. Atlikušās lielākoties ir ministriju specifiskās sistēmas, kas nodrošina to padotības iestāžu ikdienas darbu.

Piemēram, Nodokļu informācijas sistēma, Elektroniskās deklarēšanas sistēma,  eiro cenu kontroles sistēmas PTACā, Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistru un informācijas sistēmas, Studiju kreditēšanas administrēšanas (gan no valsts, gan no kredītiestāžu līdzekļiem) sistēmas, Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma, Valsts valodas centra informācijas sistēma, Publiskojamās informācijas datu bāzes sistēma, Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēma, Centrālās muitas informācijas sistēma, Naftas produktu informācijas sistēma, Krimināllietu uzskaites sistēma, Būvkomersantu reģistrs, Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāze, un daudzas citas.

Arī pašvaldības gada pirmajā darba dienā var nodrošināt savus pakalpojumus pilnā apmērā. SIA "ZZ Dats" informē, ka vairāk nekā 30 000 aktīvo lietotāju 110 Latvijas novados un 9 republikas nozīmes pilsētās ir nodrošināti ar nepieciešamajām nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas, grāmatvedības uzskaites, sociālo pakalpojumu sniegšanas u.c. sistēmām, kas pilnībā pielāgotas darbam eiro valūtā. Kopumā Nekustamā īpašuma nodokļa dati ir nokonvertēti vairāk nekā 800 000 klientiem, un sociālo pabalstu izmaksu dati vairāk nekā 200 000 klientu.

Fona informācija:

2014. gada 1. janvārī stājās spēkā 113 likumi, 603 Ministru kabineta noteikumi un 1432 pašvaldību saistošie noteikumi, kuru sagatavošana sekmīgai eiro ieviešanai Latvijā tika veikta pērn.

Papildu informācija:

Ināra Rubene
LR Finanšu ministrijas
Eiro komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67095417,e-pasts: [email protected]
Elīna Kalniņa
Komunikācijas aģentūras/ Edelman Affiliate
Eiro komunikācijas koordinatore
Tālr. 22018527, e-pasts: [email protected]