1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Preses konference par eiro ieviešanas ieguvumiem Latvijas iedzīvotājam

Finanšu ministrija, 03.01.2013

Piektdien, 4.janvārī, žurnālistus par eiro ieviešanas ieguvumiem Latvijas iedzīvotājiem informēja Finanšu ministrijas Parlamentārā sekretāre Karina Korna, Finanšu ministra padomnieks Jānis Platais un Latvijas Bankas galvenā ekonomiste Daina Paula, paužot pārliecību, ka eiro sniegs ieguvumus visām sabiedrības grupām, tāpēc pievienošanās eirozonai jāuztver kā mūsu kopīgs projekts individuālam un valstiska mēroga labumam.

Pievienošanās eirozonai 2014. gada 1. janvārī ir mērķis, kas nodrošinās ilgtspējīgu Latvijas valsts kopējo attīstību, un pateicoties vienotajai Eiropas valūtai arī ātrāk spēsim sasniegt augstāku labklājības līmeni ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Ieguvumus no eiro ieviešanas vispirms izjutīs ekonomiski aktīvie iedzīvotāji – cilvēki ar profesionālajām zināšanām un pieredzi, kā arī cilvēkiem ar vēlmi tādu iegūt. Privātajā sektorā strādājošo panākumi, uzņēmumu attīstība pieaugošo ārvalstu investīciju rezultātā un radītie papildu nodokļu ieņēmumi, dos iespēju palīdzēt arī citām sabiedrības grupām – celt atalgojumu skolotājiem, mediķiem, policistiem, paaugstināt pensijas un minimālo algu, sociālos pabalstus. Pēc Latvijas Bankas aprēķiniem, pateicoties eiro ieviešanai, līdz 2020. gadam varētu tikt papildus izveidotas ap 33 tūkstošiem jaunu darba vietu, dodot iespēju strādāt bezdarbniekiem. Arī jauniešus tādējādi sagaida labāks, plašāks darba tirgus, kurā vieglāk plānot savu karjeru. Ikviens iedzīvotājs eiro ieguvumus izjutīs kā patērētājs, jo līdz ar pievienošanos lielai un drošai valūtai, mazināsies cenu nestabilitātes riski. Cenu kāpums, balstoties uz citu eiro ieviesušo valstu pieredzes, ir gaidāms neliels (vidējais rādītājs citās jaunajās eiro zonas valstīs – 0.3%), savukārt atsevišķas preces, piemēram, elektrotehnika, varētu kļūt lētāka pieaugošās konkurences rezultātā.

Ieguvumi gaidāmi arī zemniekiem – praktiskie visātrākie ieguvumi būs konvertācijas izmaksu zudums tiešmaksājumiem un izdevīgāki kredītņemšanas nosacījumi, taču vēl svarīgāk ir tas, ka mūsos kā eirozonas dalībvalstī vairāk ieklausīsies, mūsu argumenti tiks labāk sadzirdēti Eiropas Savienībā (ES). Šāda dziļāka integrācija ES dos mums papildu ietekmi cīnīties par savas valsts interesēm, t.sk., zemkopības nozares vajadzībām.

Kopējā valsts ekonomiskā izaugsme eiro ieviešanas rezultātā ilgtermiņā palielināsies, vēl vairāk ceļot labklājības līmeni, līdz ar ko ieguvumus izjutīs ikviens, t.sk. mazāk nodrošinātie sabiedrības slāņi.