1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas tikšanās

SIKDG, 12.01.2013

Trešdien, š.g. 9. janvārī notika kārtējā Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Darba grupas apvienotā Komunikācijas rīcības plāna janvārim izskatīšana, kurā iekļautas eiro ieviešanā iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu un sadarbības partneru organizētās aktivitātes saistībā ar sabiedrības informēšanu par eiro jautājumiem.

2. Komunikācijas rīcības plāna periodam no janvāra līdz maijam izskatīšana.

3. Informācija par publisko iepirkumu virzību no Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Ekonomiskas ministrijas.