1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas tikšanās

SIKDG, 31.10.2012

2012. gada 31.oktobrī notika kārtējā Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģijas aktualizētās versijas apspriešana, diskusija par aktuālajiem jautājumiem un iespējamajiem papildinājumiem.

2. Eiro ieviešanas projektu vadītāja Māra Šetlere ziņoja par paveikto pie Granta līguma virzības, kura ietvaros paredzēta finansiāla sadarbība ar Eiropas Komisiju eiro ieviešanas komunikācijas pasākumiem.

3. Lai veiksmīgi nodotu iedzīvotājiem informāciju par eiro ieviešanu un eiro zonu, darba grupas dalībnieki vienojas par pilnvērtīgu komunikācijas vadlīniju izstrādāšanu, apvienot atsevišķu institūciju jau esošos informatīvos materiālus.