1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Valsts administrācijas darba grupas tikšanās

VADG, 17.12.2012

2012. gada 17. decembrī notika kārtējā Valsts administrācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Statusa ziņojums par darba grupas apakšgrupām. 

2. Darba grupas diskusija par Ministru kabineta rīkojuma projektu par centrālo valsts iestāžu grāmatvedības informācijas sistēmu izdevumu segšanu.

3. Darba grupas diskusija par Koncepcijas par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā vadlīniju saturu.

4. Darba grupas pārstāvji un pieaicinātās personas sniedza atskaites par darbu ar vadlīnījām saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksājumiem, viennolūka maksājuma instrumentiem, statistiku, pašvaldību jautājumu, valūtas kursu, kases aparātu darbu vienlaicīgās apgrozības periodā un statistikas vadlīnijām. Arī pastmarku vadlīnijas tiek nodotas publiskajai apspriešanai.