1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Valsts administrācijas darba grupas tikšanās

VADG, 20.11.2012

2012. gada 20. novembrī notika kārtējā Valsts administrācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Statusa ziņojums par valsts informācijas sistēmām.

2. Darba grupas diskusija par Koncepcijas par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā vadlīniju saturu.

3. Darba grupas pārstāvji un pieaicinātās personas sniedza atskaites par darbu ar vadlīnījām saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksājumiem, viennolūka maksājuma instrumentiem, statistiku, pašvaldību jautājumu, valūtas kursu un kases aparātu darbu vienlaicīgās apgrozības periodā. Arī statistikas vadlīnijas tiek nodotas publiskajai apspriešanai.

4. Darba grupas diskusija par starpziņojumu par periodu no 1.augusta līdz 31.oktobrim.