1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Valsts administrācijas darba grupas tikšanās

VAGD, 11.03.2013

2013. gada 11. martā notika kārtējā Valsts administrācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Informācijas apmaiņa par eiro ieviešanas projekta aktualitātēm.

2. Pārskats par VADG darba plāna izpildi.

3. Informācija par rīkojuma projektu par grāmatvedības un personālvadības informācijas sistēmu pielāgošanas izmaksu segšanu.

4. Koncepcijas par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā vadlīniju apspriešana.

5. Koncepcijas par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā aktualizācijas laika un satura plāna apspriešana.

6. Profesionālo vadlīniju statistikas jomā, grāmatvedības, valūtas maiņas kursa, nodokļu maksājumu, dāvanu karšu, pastmarku, darbu ar kases aparātiem un pašvaldību institūcijām apstiprināšana.

7. Labklājības ministrijas un Valsts kases ziņojums par maksājumu veikšanu š.g. nogalē.

8. Grāmatvedības apakšgrupas ziņojums par valūtas kursa piemērošanas jautājumiem.

9. Pašvaldību eiro projekta darbu uzraudzības saraksta izskatīšana.