1.января – Еврозона присоединилась к Латвии!

"Godīgs eiro ieviesējs" ir Latvijas uzņēmēju iniciatīva ar mērķi veicināt godprātīgu un caurskatāmu pāreju uz eiro. Tai aicināts pievienoties ikviens Latvijā strādājošs uzņēmējs. Memorands pieņemts 2013. gada 12. jūlijā pēc oficiālā uzaicinājuma Latvijai iestāties eiro zonā. Iepazīstieties ar “Godīga eiro ieviesēja” memoranda principiem, pievienojiet savu uzņēmumu to skaitam, kas atbalsta godīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi. Iepazīties ar memorandu.

Uzņēmēju pievienošanās memorandam ir brīvprātīga un ar pievienošanās brīdi uzņēmējs saviem klientiem un sadarbības partneriem apliecina godprātīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi un šī memoranda pamatprincipu ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbā.

Iniciatīvas „Godīgs eiro ieviesējs” vienotais logo, ko izmantos uzņēmumi, kas būs pievienojušies memorandam, būs būtisks reputācijas vadības instruments uzņēmējiem un dos iespēju patērētājiem viegli orientēties godīgo eiro ieviesēju vidū.

Iniciatīvas ietvaros tiek plānots, ka zīmes „Godīgs eiro ieviesējs” lietošana tiks nodrošināta vismaz 30000 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās un uzņēmumu interneta vietnēs.

Iniciatīvas „Godīgs eiro ieviesējs” īstenošanu koordinēs Ekonomikas ministrijas konkursa ceļā izraudzītais iniciatīvas organizators - sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadības konsultāciju uzņēmums "LEAD. Korporatīvā komunikācija" (SIA „Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils”). Korporatīvā komunikācija sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Pasts” un SIA „Lursoft”.

Informācija par aktivitāti un pieteikšanās tai - mājaslapā godigseiroieviesejs.lv.